School Athletics

Her ilkokul sınıfı mayıs ayının bir gününü atletizm etkinliklerine ayırır. * Every primary school class dedicates one schoolday in may to athletic activities.